Αυτοί οι κωφάλαλοι, μέλη της Οικογένειας στην Ινδία,
έχουν μια ενεργό υπηρεσία σε πολλές πόλεις.